ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان
ناهنجاری های اسکلتی

ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان


وضعیت بدنی هر فرد نشان دهنده نمودی از سلامت و شخصیت اوست، چرا که ساختار وجودی انسان از تن و روان تشکیل شده است و سلامت این دو باید در آن واحد در نظر گرفته شود. اصولاً رابطه تنگاتنگی بین تن و روان وجود دارد که یقیناً سلامتی یکی بر دیگری اثر می گذارد.

خوب راه رفتن، خوب نشستن، خوب ایستادن علاوه بر این که حرکت ها را زیباتر می سازد، با کارایی بیشتر و خستگی کمتر همراه است، چرا که حداقل مصرف انرژی عضلانی همیشه در وضعیت ایده آل است، ضمن این که کلیه دستگاه های داخلی بدن در این وضعیت به فعالیت طبیعی خود ادامه می دهند. جهت برطرف شدن ناهنجاری های اکتسابی وضعیت بدنی غیر صحیح، می بایست به بررسی و شناسایی ارتباط بین وضعیت غیر صحیح و عادت های غلط با نوع درد و ناهنجاری بپردازیم تا با اتکا و علم به اصلاح پذیری عوارض و انحرافات جسمانی در بین دانش آموزان از بروز عوارض ساختاری و غیر قابل درمان پیشگیری کنیم.

تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که حمل کیف روی شانه یا یک دست، وزن بالای کیف، عادت انجام تکالیف در حالت نشسته دو زانو و عدم آگاهی دانش آموزان از وضعیت بدنی صحیح به ویژه در دوره ابتدایی، ناهنجاری ها و دردهای عضوی متعددی را به دنبال می آورد. لذا برای پیشگیری از بروز ناهنجاری ها و دردهای ذکر شده باید عوامل خطرزای مربوط را شناسایی کرده و در راستای رفع آنها به طور جدی اقدام کنیم. آن چه در پی می آید خلاصه ای است از نتایج یک پژوهش در این زمینه.

مدرسه خانه دوم دانش آموزان است. قدر مسلم این که این گروه، ساعات پر انرژی روز را در کانون تعلیم و تربیت می گذرانند و در این میان ارتباط تنگاتنگی را محیط آموزشی- تربیتی از جمله فضاها و تجهیزات، همکلاسی ها و معلم و دست اندرکاران محیط آموزشی خود دارند. به عبارتی، فضای فیزیکی مدرسه در کنار عوامل آموزشی و تربیتی، می تواند عوامل پیام دهنده برای دانش آموزان باشد و به میزان یادگیری، رشد شخصیت فردی و اجتماعی و نیز تأمین بهداشت جسمی آنها کمک کند.

سنین دانش آموزی، سنین رشد است و اکثر ناهنجاری های ستون فقرات و مفاصل اندام ها، قبل از بلوغ تکامل می یابند. شناخت بموقع این ناهنجاری ها در سنین رشد، می تواند موجب کنترل آسیب و جلوگیری از بروز ناهنجاری های ساختاری تثبیت شده شود.

در کشورهای پیشرفته، به مسائل مربوط به وضعیت بدنی صحیح در بین کودکان مدرسه ای توجه زیادی می شود. به عنوان مثال در بین دانش آموزان یکی از شهرهای دانمارک در طول دوره پنج ساله تحصیل۹۰، درس مختصر در ارتباط با وضعیت صحیح در نشستن، آموزش داده می شود و بدین ترتیب کودک همزمان با تحصیل یاد می گیرد چگونه وضعیت صحیح بدن را حفظ کند و از وارد آمدن فشار روی مفاصل، عضلات و رباط ها جلوگیری کند. این تدبیر، عوارض وضعیت های نادرست مثل درد، کاهش انعطاف پذیری، ناراحتی های قلبی و تنفسی و آرتروز زودرس و… را از بین برده و فرد سالیان زیادی بدون مشکل جسمانی زندگی کند.

نوشتن نظر