انتخاب رشته ورزشی
با توجه به تیپ شخصیتی
زمانی که صحبت از ورزش و موفقیت در آن می‌شود، بی شک اولین مسئله تلاش بسیار زیاد است. اما یک مسئله دیگر که می‌تواند بسیار در موفقیت ما تاثیرگذار باشد، بحث استعداد است. اگر در یک رشته ورزشی استعداد داشته باشید و آن را دنبال کنید، مسلماً احتمال موفقیت تان در آن رشته بسیار بیشتر خواهد بود. آزمون تیپ شخصیتی
, استعداد یابی ورزشی, سامانه مدیریت ورزش ایران samva

برای استعدادیابی تخصصی ورزشی از سموا کمک بگیرید

سموا با شناخت توانایی ها و کشف استعداد های نهفته شما، گامی تاثیرگذار در موفقیت و رضایت مندی در حیطه‌ی فعالیت و رشته تخصصی تان برداشته و شما نیز قطعا با انگیزه بهتر می توانید آنچه را که هست، تقویت نموده و یا تغییر دهید.

142k

پروژه های موفق

1859

مشتریان راضی

, استعداد یابی ورزشی, سامانه مدیریت ورزش ایران samva

پیکر سنجی

پیکر سنجی در واقع همان بررسی ابعاد، شکل، ترکیب و عمل کرد بدن انسان برای استفاده، مقایسه و دسته‌بندی‌های انسان شناختی است که اندازه‌گیری‌های بدن(قد، طول، وزن، پهناها، درصد چربی، محیط‌ها، تیپ ‌بدنی) شامل میشود. نوع و ترکیب ‌بدنی افراد وابسته به عوامل ژنتیکی آن فرد است و طبق دانش‌ پیکرشناسی می‌توان فرمول بدنی افراد و میزان تطابق آنها را با ورزش‌های مختلف تعیین کرد.

مشاوره و تست های پیکر سنجی
, استعداد یابی ورزشی, سامانه مدیریت ورزش ایران samva

ثبت درخواست

اگر متخصص استعدادیابی ورزشی هستید، درخواست همکاری خود را ثبت کنید