1 / 6
2 / 6
3 / 6
توضیحات باشگاه
توضیحات باشگاه
توضیحات باشگاه

درباره مربی

  • # ساعت شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
    1 17 الی 19 1 1 1
  • حضور به موقع در جلسات و تمرینات ، 0 ٪
    سطح تخصص 0 ٪
    امکانات بهداشتی مناسب (مانند دوش، رختکن). .. ، 0 ٪
    تجهیزات مناسب ورزشی 0 ٪
نظری ثبت نشده است!