مراحل استعدادیابی
استعدادیابی ورزشی

مراحل استعدادیابی

شناسایی افراد با استعداد در زمینه های خاص در طی چندین سال و مراحل مختلف صورت خواهد گرفت. در ادامه به معرفی اجمالی سه الگوی مختلف فرایند استعداد یابی میپردازیم.
1- الگوی اول: طبق این الگو، استعدادیابی در سه مرحله انجام خواهد شد. مراحل فوق عبارتند از: الف: مرحله اول: بسته به نوع رشته معمولا در غالب رشته‌های ورزشی در بین سنین 3 تا 8 سالگی تست گرفته میشود. در این مرحله آزمایش‌های پزشکی در مورد سلامت و رشد عمومی جسمانی صورت گرفته واین مرحله به جهت شناسایی هرگونه اختلالات بدنی از لحاظ عملی یا امراض احتمالی خواهد بود. ب: مرحله دوم: این مرحله معمولا در سنین 9 تا 15 سالگی برای دختران و 9 تا 17 سالگی برای پسران انجام میپذیرد و بهترین مرحله برای انتخاب است. این مرحله برای نوجوانانی دارای کاربرد است که تجربه تمرینات منسجم را داشته باشند، در این مرحله روان ‌شناسان ورزشی نقششان را ایفا می‌کنند. ج: مرحله نهایی: و اما در نهایت از این ورزکاران برای تیم ملی استفاده می‌شود، از جمله‌ عواملی که مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از سلامتی ورزشکار، سازگاری فیزیولوژیکی او نسبت ب تمرین ومسابقه، میزان تونایی او در مقابل فشار و مهم‌تر از همه، توانایی ورزشکار برای پیشرفت ورزشی در آینده. نمودار انتخاب(1ـ1) طبق این الگوست.


مراحل مقدماتی:
3ـ8 سالگی مرحله انتخاب: پسران 17ـ9 سالگی ،دختران 15ـ9 سالگی مرحله نهایی: دختران درسنین 15 سالگی به بالا و پسران 17 سالگی به بالا 2- الگوی دوم: دراین الگوچهار مرحله مسیر ورزشی یک ورزشکار به تصویر کشیده شده است. این 4 مراحل عبارت هستند از: الف: مرحله اول: زمان نمونه‌ برداری، که غالبا این مرحله در اکثر رشته‌های ورزشی در بین سال‌های 6 تا 13 سالگی انجام میشود، در این مراحل بچه‌ها باید به قصد لذت و تفریح به ورزش بپردارند، در این مرحله اگر اقدام به تخصصی کردن رشته ورزشی شود، تاییدات منفی را دنبال خواهد داشت. ب: مراحل دوم: این مرحله شامل سال‌های ویژه است، انجام این مرحله معمولا در اکثر رشته‌های ورزشی در بین سال‌های 13 تا 15 سالگی قابل اجراست. در این مرحله تمرکز برروی یک یا دو رشته ورزشی خواهد بود. تخصصی کردن ورزش تا حدود زیادی در این مرحله مشهود است. ج: مرحله سوم: این مرحله به سال‌ها سرمایه‌گذاری معروف است، این مرحله در غالب رشته‌های ورزشی بین سال‌های 15 تا 18 سالگی، تخصصی کردن رشته ورزشی به طور کاملا تخصصی فعالیت می‌کند، در این مرحله هدف استعداد یابی یک نخبه و رساندن وضعیت نخبه در یک رشته ورزشی به حد مطلوب خواهد بود. مرحله چهارم: این مرحله جز مراحل تکاملی می‌باشد و در سنین بالاتر از 18 سال خواهد بود. این مرحله برای پرورش یا نگهداری از مهارت‌ها الزامیست فرآیند استعدادیابی طبق الگوی دوم مراحل نمونه ‌بردای: 6 الی 13 سالگی مراحل ویژه : 13 الی 15 سالگی مراحل سرمایه ‌گذاری: 15 الی 18 سالگی مراحل تکامل: 18 سالگی به بالا
3- الگوی سوم: در این الگو هم با چهار مرحله به شرح زیر روبرو خواهیم بود: الف: مراحل آشنا سازی کودک: در طی این مرحله ابتدا کودکان در مراحل مقدماتی رشد، در برنامه‌های تمرین سبک و با فشار کم فشار مشارکت خواهند داشت. برنامه‌های تمرینی این مرحله باید از تمرکز بر اجرای یک رشته ورزش خاص دوری باشد و تمرکز را بر روی بر رشد و پیشرفت همه جانبه آن معطوف کند. ب: مرحله شکل ‌گیری ورزشی: در این بخش رفته رفتهتمرینات به صورت تدریجی و آهسته افزایش خواهند یافت. در این مرحله بیشتریت تاکید بر روی توسعه دادن و رشد مهارتها و توانایی های حرکتی شخص است. ج: مرحله تخصصی شدن : همانطور که از نام این مرحله پیداست ورزشکاردر این روش تنها در یک حیطه ورزشی به صورت تخصصی فعالیت خواهد داشت و هدف این مرحله توسعه عملکردها و دستیابی به قله عملکردهای وی است.
د: مرحله اوج عملکرد: و در نهایت دستیابی به برترین و بالاترین میزان عملکرد ممکن مهمترین هدف در این مرحله خواهد بود. فرآیند استعدادیابی طبق الگوی سوم مرحله اول: آشنایی ( 6 تا 13 سالگی) مرحله دوم: شکل‌گیری ورزشی( 11 تا 15 سالگی) مرحله سوم: تخصصی شدن( 15 تا 18 سالگی) مرحله چهارم: اوج عمل کرد( 18 سالگی به بالا)

نوشتن نظر