بیمه مسئولیت مربی

مرحله 1 از 2

متقاضی گرامی! با توجه به اینکه تعهدات بیمه گر و میزان حق بیمه بر اساس اظهارات مندرج در این فرم تعیین می شود، خواهشمندیم موارد درخواست شده را به صورت کامل و دقیق پاسخ داده و هیچ یک از سوالات رو بدون پاسخ نگذارید، اگر سوالی غیر مرتبط بود، با علامت ضربدر مشخص کنید.
نام